84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

84. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

Dziś o godz. 8:00 w Kościele Garnizonowym w Rzeszowie odbyła się Msza Święta w 84. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Bezpośrednio po mszy udano się pod tablicę pamiątkową, gdzie odczytano Apel Pamięci i odśpiewano hymn państwowy. 

Powiat Rzeszowski reprezentował Wicestarosta Rzeszowski – Marek Sitarz, który złożył pod tablicą symboliczną wiązankę. 

1 września 1939 roku o świcie, wojska niemieckie przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej. Wojny, która była najkrwawszą w historii ludzkości, a Polska poniosła w niej największe straty i szkody demograficzne spośród wszystkich państw walczących i okupowanych.