Nowa placówka szkolno-wychowawcza w Powiecie Rzeszowskim.

Nowa placówka szkolno-wychowawcza w Powiecie Rzeszowskim.

Dziś (1 września 2023 r.) o godz. 10:00 na osiedlu Gaj w Boguchwale odbyło się uroczyste otwarcie nowej placówki wychowawczej – żłobka połączonego z przedszkolem. 

W tym dniu obecni byli m. in.: Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski, który pogratulował udanej inwestycji oraz przekazał na poczet wychowanków upominki dydaktyczne, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Burmistrz Boguchwały Wiesław Kąkol, Anna Wolska i Rafał Białorucki -Radni Powiatu Rzeszowskiego. Po oficjalnej części otwarcia budynku nastąpiło przecięcie wstęgi z pomocą przyszłych wychowanków placówki i przystąpiono do zwiedzania wnętrza budynku. 

Nowy miejsce będzie w stanie przyjąć 100 dzieci w oddziale przedszkolnym i kolejne 100 w oddziale żłobkowym.