Zawiadomienie o czasowym zamknięciu mostu w miejscowości Mrowla

Zawiadomienie o czasowym zamknięciu mostu w miejscowości Mrowla

Fiirma REMOST Sp. z o.o. informuje, że w związku z robotami na zadaniu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1333R Czarna Sędziszowska – Bratkowice – Miłocin, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na rzece Mrowla w km 13+451 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” od dnia 12.09.2023 r. 

Obiekt mostowy w ciągu drogi powiatowej Nr 1333R w miejscowości Mrowla będzie czasowo zamknięty zgodnie z Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu zatwierdzonej pismiem znak: KT.7120.152.2023 ŁP. 

Planowany termin zakończenia prac: grudzień 2023 r.