XXI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego

XXI Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego

W sobotę, 9 września, w Kamieniu uroczyście po raz 21 obchodzony był Powiatowy Dzień Jedności z
Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego. Jak co roku, była to okazja do podziękowania
za codzienny trud wkładany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych, były okazje do rozmów i
wspólnej zabawy. Uroczystą Mszę Świętą odprawił dla zebranych Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba. 
W dzisiejszym wydarzeniu udział wzięli: Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Marek Sitarz Wicestarosta Rzeszowski, przedstawiciele Rady Powiatu Rzeszowskiego na czele z Jerzym Bednarzem Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Rzeszowskiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, przedstawiciele władz samorządowych, reprezentanci Rad Gminnych, Wójtowie i Burmistrzowie Gmin Powiatu Rzeszowskiego na czele z gospodarzem gminy Kamień – Ryszardem Bugiel, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, dyrektorzy domów pomocy społecznej oraz kierownicy ośrodków działających na rzecz osób niepełnosprawnych, prezesi oraz przedstawiciele stowarzyszeń pomocy osobom niepełnosprawnym powiatu rzeszowskiego na czele z Jolantą Pieczonką – Przewodniczącą Związku Stowarzyszeń Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego oraz społeczność Gminy Kamień.  

Jak nikt inny, macie w swoim DNA wpisaną wielkość. Na co dzień pokonujecie samych siebie i swoje
słabości. Dzisiejsze spotkanie ma dawać motywację do tego, byśmy skupili się na budowaniu lepszego
życia dla naszych małych środowisk, ale też dla całej lokalnej społeczności. Niech Powiat Rzeszowski
będzie dla nas zawsze wspólną płaszczyzną do działania, do angażowanie się w rozwiązywanie
problemów lokalnej społeczności, której pełnoprawnymi członkami są niepełnosprawni – mówił
Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski zwracając się do licznie zebranych uczestników uroczystości.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Tvp3 Rzeszów, Radio Rzeszów oraz gazeta codzienna  Nowiny24.

Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego ustanowiony
został przez Radę Powiatu Rzeszowskiego 28 grudnia 1999 roku. Jego inicjatorką była Teresa Tomaka,
radna powiatowa I kadencji. Pierwszy raz obchodzono je w Hyżnem 21 maja 2000 roku. Od tamtej
pory jest obchodzony cyklicznie, co roku, z wyjątkiem czasu pandemii.

Niemal od początku istnienia Powiat Rzeszowski wiele uwagi poświęcał problemom osób
niepełnosprawnych. W 2000 roku powołano do życia Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego, łączący i wspierający szereg oddolnych inicjatyw.
Dotychczasowe działania Powiatu przynoszą wymierne efekty. Osoby niepełnosprawne mają coraz
większy dostęp większy dostęp do rehabilitacji i zatrudnienia, mogą rozwijać swoje zainteresowania.
Konkretnymi działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych było chociażby powstanie bezpłatnej
wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego albo utworzenie środowiskowych domów
samopomocy. Na bieżąco likwidowane są także bariery architektoniczne, każda kolejna inwestycja
jest realizowana również z myślą o ułatwieniach dla osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami, poszczególne Powiatowe Dni Jedności z Osobami
Niepełnosprawnymi Powiatu Rzeszowskiego odbywają się każdego roku w innej miejscowości
powiatu. Honorowy patronat nad nimi sprawuje Biskup Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej, zaś
organizatorami są: Rada i Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Związek Stowarzyszeń Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym Powiatu Rzeszowskiego oraz samorządy gmin na terenie których odbywa się
dana edycja. Dzięki takim uroczystościom słowo integracja przestaje być tylko pustym sloganem. W
jednym miejscu spotykają się niepełnosprawni, ich opiekunowie, a także społecznicy i samorządowcy.
Jest to okazja do wzajemnego poznawania się, poznawania swych bolączek i problemów oraz
wymiany doświadczeń.
(s)