Powstanie Styczniowe 1863-1864

Powstanie Styczniowe 1863-1864

Wojewoda Podkarpacki informuje, że do 2 października 2023 do godziny 15:59 można składać wnioski do Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. O dotacje mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe.

W ramach programu dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864” wspierane są projekty włączające społeczności lokalne w obchody trwającej obecnie 160. rocznicy Powstania Styczniowego. Inicjatywy wspierane w ramach programu powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej. Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 2,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);

  2. organizacje pozarządowe.

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  1. wystawy wraz z katalogami;

  2. koncerty patriotyczne, rekonstrukcje historyczne upamiętniające postacie i wydarzenia;

  3. projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu –  gry terenowe ,  wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji i stron internetowych, oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);

  4. wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

  5. kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;

  6. murale.

Uzupełnieniem mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w piśmie: