Sprostowanie dotyczące wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr 1377 R: Rzeszów – Dworzysko

Sprostowanie dotyczące wprowadzenia Tymczasowej Organizacji Ruchu na drodze powiatowej nr 1377 R: Rzeszów – Dworzysko


Sprostowanie dotyczące: „Budowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr 91 – ETAP I”

 


Generalny Wykonawca Robót na zadaniu „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1377R na odcinku od granic miasta Rzeszowa do pasa kolejowego linii kolejowej nr 91 – ETAP I” Firma Strabag Sp. z o.o. informuje o omyłce pisarskiej zawartej w piśmie nr
06/30SB/STR/PJ/CC/09/2023 dotyczącej daty wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu. Wprowadzeniu TOR nastąpi w dniu 20.09.2023 r