80. Rocznica Pacyfikacja Wsi Lubenia

80. Rocznica Pacyfikacja Wsi Lubenia

23 czerwca 1943 roku hitlerowskie oddziały SS i żandarmerii niemieckiej dokonały pacyfikacji wsi Lubenia w odwecie za działalność konspiracyjną mieszkańców, rozstrzeliwując sześciu mieszkańców Lubeni. 

Życie pozostałych mieszkańców było zasługą Franciszka Łuszczkiego, który znając język niemiecki wyprosił u Niemców odstąpienie od kontynuowania mordowaniaW ostatnią niedzielę (17 września 2023 r.) w parafii p. w. św. Urszuli w Lubeni odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, a następnie wszyscy uczestnicy udali się na przemarsz pod krzyż i odsłonięcie pamiątkowej tablicy przy pomniku ofiar mordu. 

Podczas uroczystości Powiat Rzeszowski reprezentował Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski. 

Dalsze uroczystości uświetnił program artystyczny: „Ocalić od zapomnienia” oraz piknik wojskowy „Życia codzienne okupanta” z pokazem broni i wojskową grochówką. W uroczystościach wziął udział między innymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.