LIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

LIV Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Podczas dzisiejszej sesji przedstawiciele ZOZ nr 2 w Rzeszowie oraz Grzegorz Hydzik – dyrektor SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie przedstawili informację w zakresie bieżącej działalności oraz planów rozwoju powyższych jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego, odpowiadając na wiele zadawanych podczas obrad sesji pytań.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

Na koniec sesji przedstawiono poparcie Rady Powiatu Rzeszowskiego dla działań zmierzających do uzyskania zadośćuczynienia należnego Polsce od Niemiec za szkody wyrządzone w wyniku rozpętania II wojny światowej przez III Rzeszę Niemiecką, o które wnosił 1 sierpnia 2023 r. Pełnomocnik Rządu do spraw Odszkodowań za Szkody Wyrządzone Agresją i Okupacją Niemiecką w latach 1939-1945 Arkadiusz Mularczyk.

„Rada Powiatu Rzeszowskiego oczekuje od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej stanowczego prowadzenia działań dyplomatycznych i prawnych, zmierzających do uzyskania od Rządu Republiki Federalnej Niemiec odpowiedniego zadośćuczynienia. Polska powinna je otrzymać w imię elementarnego poczucia sprawiedliwości, w imię prawdy historycznej oraz w imię rzeczywistego pojednania polsko-niemieckiego”