Kolejne miliony z Polskiego Ładu dla samorządów Powiatu Rzeszowskiego

Kolejne miliony z Polskiego Ładu dla samorządów Powiatu Rzeszowskiego

Blisko 30 milionów złotych trafi do samorządów Powiatu Rzeszowskiego w ramach szóstej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dodatkowe wsparcie rządowe skierowane jest do samorządów tych terenów, na których funkcjonowały niegdyś Państwowe Gospodarstwa Rolne. Z Powiatu Rzeszowskiego zakwalifikowało się 13 wniosków.

– To kolejne, bardzo istotne wsparcie jakie otrzymujemy z funduszy rządowych. To środki przede wszystkim na inwestycje drogowe, które są priorytetem zarówno dla samorządu powiatowego, jak również samorządów gminnych. Pozwoli to na realizację kolejnych, bardzo istotnych dla lokalnych społeczności, przedsięwzięć – mówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Najwięcej dodatkowych środków zostanie wydanych na remonty i budowy dróg. Powiat Rzeszowski otrzyma np. 3 920 000 złotych na remont odcinków dróg powiatowych w miejscowości Dynów. Z kolei miasto Dynów dostanie prawie 2,5 mln na budowę i przebudowę infrastruktury oświetleniowej i drogowej. Spore pieniądze zasilą także budżet gminy wiejskiej Dynów: nieco ponad 1 milion na przebudowę i rozbudowę boiska sportowego w Bachórzu oraz prawie 1,5 miliona na budowę nowego oświetlenia ulicznego wraz z wymianą istniejących lamp sodowych na lampy LED.

Pozostali beneficjenci szóstej edycji „Polskiego Ładu” z Powiatu Rzeszowskiego to:

Tyczyn – kompleksowa przebudowa zasilania energetycznego SUW Tyczyn Lasek wraz z budową farmy fotowoltaicznej i magazynu energii w postaci baterii (1 421 000,00) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hermanowa „Czerwonki” (1 078 000,00).

Sokołów Małopolski – przebudowa ulicy Niepodległości oraz drogi znajdującej się na działce nr ewid. 3472 w Sokołowie Małopolskim (2 498 000,00).

Boguchwała – budowa drogi publicznej w Boguchwale (2 499 000,00).

Związek Gmin Podkarpacka Komunikacja Samochodowa – zakup pojazdów niskoemisyjnych Euro 6 do realizacji zadań w zakresie transportu drogowego na terenie Związku Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa” (1 960 000,00).

Krasne – przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 1180/2, 1181 w Krasnem (2 450 000,00).

Świlcza – modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Świlcza (1 999 900,00)

Głogów Małopolski – rozbudowa, nadbudowa Domu Ludowego w Wysokiej Głogowskiej (2 500 000,00).

Trzebownisko – rozbudowa drogi gminnej 108821R w miejscowości Trzebownisko wraz z niezbędną infrastrukturą, budowlami i urządzeniami budowlanymi (2 499 000,00).

(s)