60 lat Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

60 lat Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

W sobotę (23 września) w Dynowie odbyły się uroczyste obchody 60-lecia istnienia miejscowego Zespołu Szkół Zawodowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – jednostki podległej Powiatowi Rzeszowskiemu.

Jubileuszu 60-lecia rozpoczął się Mszą Świętą pod przewodnictwem abp. Adama Szala, metropolity przemyskiego w kościele p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie. Dalsze obchody miały miejsce w hali sportowej szkoły. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz, Poseł na Sejm RP Krzysztof Sobolewski, Senator RP Stanisław Ożóg, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Stanisław Fundakowski, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Jan Sieńko, Radni Powiatu Rzeszowskiego na czele z przewodniczącym p. Tomaszem Wojtonem oraz Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Jerzym Bednarzem, władze samorządowe miasta i gminy Dynów, dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Rzeszowski oraz miasto i gminę Dynów, dyrektorzy, prezesi, kierownicy instytucji i stowarzyszeń działających na terenie Dynowszczyzny, emerytowani nauczyciele oraz liczna rzesza uczniów.

– W ciągu 60 lat szkoła przechodziła zmiany, ciągle się unowocześniała i wychodziła naprzeciw nowym wyzwaniom. Są to nowoczesne pracownie, wyremontowane i wspaniale wyposażone sale lekcyjne, Szkoła Nauki Jazdy czy też Stacja Kontroli Pojazdów. Bazę szkoły stanowi Centrum Kształcenia Ustawicznego przygotowujące przyszłych mechaników i diagnostyków do wejścia na rynek pracy. Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej pozwala na rozwój indywidualnych zainteresowań i zdolności uczniów – mówił w czasie uroczystości Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, podkreślając rolę wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej pracującej w Zespole na przestrzeni lat.

Jubileusz był też doskonałą okazją do wręczenia Medali „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego”. Rada Powiatu Rzeszowskiego honoruje w ten sposób pracę, inicjatywy oraz kreatywność osób, które w znaczący sposób przyczyniają się do gospodarczego, kulturowego oraz społecznego rozwoju Powiatu.

Medalem „Zasłużony dla Powiatu Rzeszowskiego” odznaczeni zostali:

ANNA MOL

Wśród społeczności Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie znana jest między innymi jako założycielka i od 20 lat prowadząca Szkolną Grupę Artystyczno-Teatralną „Antrakt” – grupę, która odniosła wiele spektakularnych sukcesów w kraju a nawet poza jego granicami.

Pani Anna Mol od 1994 r. była związana także z Redakcją Szkolnej Gazetki „Elemencik”. W 2001 r. zapoczątkowała Wojewódzki Konkurs „Podkarpacka Tęcza”, który stał się wizytówką tej szkoły; był także impulsem do utworzenia szkolnej Izby Tradycji. Jej pomysłem była również organizacja warsztatów dziennikarskich dla uczniów oraz gościnne występy „Antraktu” w okolicznych placówkach opieki społecznej.

Pani Anna Mol za swoją działalność na rzecz rozwoju podkarpackiej edukacji i kultury była wielokrotnie odznaczana oraz nagradzana, m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, czy też nagrodą kuratora oświaty.

Znana jest także z aktywności pozalekcyjnej oraz działalności na rzecz środowiska lokalnego. Była zaangażowana w różne szkolne uroczystości, imprezy artystyczne i kulturalne. Jest współautorem monografii o szkole oraz członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Ma na swoim koncie także, cieszącą się dużym zainteresowaniem, wystawę w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Pani Anna Mol to jednak przede wszystkim przykład pedagoga z pasją i trzydziestotrzyletnim nauczycielskim stażem; społecznika żywo zainteresowanego sprawami naszej Małej Ojczyzny, krzewiącego ideały dobra i piękna.

ZBIGNIEW DUCHNIAK

Społecznik, niezwykle oddany lokalnej społeczności, znany głównie z działalności na rzecz popularyzowania i rozwoju kultury fizycznej oraz sportu, którą zajmuje się już od pół wieku. Niezwykle ścisły związek połączył go z Klubem Sportowym „Dynovia – Dynów”: był zawodnikiem tego klubu i trenerem, zasiada w zarządzie klubu, w latach 2004-2008 był członkiem PZPN – Podokręgu Rzeszów. W 1989 r. wraz z drużyną seniorów zdobył historyczny awans do IV ligi.

Za swoją działalność w obszarze rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród przedstawicieli każdej grupy wiekowej otrzymał liczne medale oraz wyróżnienia, w tym na przykład złoty krzyż zasługi. Ma w swojej kolekcji wiele innych złotych i srebrnych medali, które potwierdzają Jego wybitne osiągnięcia oraz zaangażowanie. W 2022 r. został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej oraz Zasłużonego dla Miasta Dynowa.

Na szczególną uwagę zasługuje także ten fragment życiorysu Pana Zbigniewa Duchniaka, który dotyczy współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych w Dynowie. Jest to bowiem wieloletni Przewodniczący Rady Rodziców, który nie szczędził swoich sił, pracy i energii, by szkoła ta była wiodącą placówką edukacyjną naszego regionu. Pan Zbigniew Duchniak jest także współorganizatorem wszystkich jubileuszowych obchodów szkoły, również tej dzisiejszej.

Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski wraz z Wicestarostą Rzeszowskim Markiem Sitarzem wręczyli nagrody Starosty Powiatu Rzeszowskiego Pani Halinie Cygan, Pani Renacie Mazur, oraz Pani Bogusławie Pinkowicz.

     Mamy nadzieję, że obchody Jubileuszu 60- lecia Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie zapiszą się trwale w dobrych wspomnieniach tych, którzy przybyli na uroczystość.                   

Początki obecnego Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie sięgają 1950 roku, gdy utworzona została Zasadnicza Szkoła Metalowa z dwoma kierunkami nauczania: metalurgicznym i krawieckim. 7 lat później została ona jednak rozwiązana decyzją władz oświatowych.

Reaktywacja szkoły nastąpiła w 1963 roku. Jej siedzibą był budynek wynajmowany od Banku Spółdzielczego w Dynowie, w którym istniały dwie klasy: ślusarz mechanik i mechanik samochodowy. W ramach zajęć praktycznych wyrabiano m.in. wycieraczki pod nogi oraz uchwyty do odgromników.

W kolejnych latach szkoła zmieniała  swoją podległość. W 1975 roku została przejęta przez Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Hydrotechnicznych “Hydroinż” w Rzeszowie. Wówczas zbudowano warsztaty szkolne, powstały też nowe klasy kształcące w kierunkach mechanik maszyn budowlanych i cieśla. W 1979 szkoła w Dynowie stała się filią Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie, a jednocześnie Przyzakładową Szkołą Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów. 

 Przez jeden rok szkolny (1988/89) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dynowie była Przyzakładową Szkołą Zakładów Rolno-Przemysłowych “Igloopol-Fermstal” w Dynowie. Po przemianach ustrojowych, w 1990 roku na jej bazie powołany został Zespół Szkół Zawodowych, w skład którego wchodziły trzyletnia szkoła zasadnicza i pięcioletnie technikum mechaniczne, funkcjonowały warsztaty szkolne i internat.

Po reformie administracyjnej, w 1999 roku, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie został przejęty przez Powiat Rzeszowski i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj. Władze samorządowe od samego początku bardzo poważnie podchodziły do kwestii zapewnienia jak najlepszych warunków nauczania. W 2001 roku oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny, w kolejnych latach prowadzone były kolejne prace inwestycyjne.