Kolejne pieniądze na zabytki w Powiecie Rzeszowskim

Kolejne pieniądze na zabytki w Powiecie Rzeszowskim

 

Około 6,5 miliona dodatkowych środków na ochronę i renowację zabytków trafi do gmin Powiatu Rzeszowskiego. W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. to specjalny fundusz przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego na prace konserwatorskie i restauratorskie oraz roboty budowlane w należących do nich obiektach zabytkowych. W Powiecie Rzeszowskim dofinansowanie otrzyma 21 inwestycji.

– To kolejny istotny zastrzyk finansowy dla gmin naszego powiatu. Bardzo się cieszę, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone na zachowanie i konserwację obiektów o charakterze historycznym, na ochronę naszego dziedzictwa kulturowego – powiedział starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

Najwyższa kwota (1 300 000 złotych) trafi do Głogowa Małopolskiego. Zostanie przeznaczona na I etap przebudowy stropów w zabytkowym budynku miejscowej szkoły podstawowej. Pół miliona dostanie gmina Hyżne na II etap prac przy rewitalizacji dworku w tej miejscowości. 498 tysięcy złotych zaplanowano na osuszenie budynku oraz przebudowę kotłowni i instalacji c.o. w zabytkowym budynku dawnego Sądu Grodzkiego w Tyczynie, zaś 488 tysięcy zostanie przeznaczone na remont muru ogrodzeniowego zespołu kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem.

490 tysięcy dofinansowania otrzymała gmina miejska Dynów na II etap prac konserwatorsko-restauratorskich z robotami budowlanymi cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej oraz renowację pomnika Króla Władysława Jagiełły. W tej samej miejscowości prawie 150 tysięcy dotacji zostanie przeznaczone na prace konserwatorsko-budowlane przy dachu kościoła parafialnego pw św. Wawrzyńca.

W gminie Dynów dofinansowanie dostały cztery inwestycje. Dodatkowe środki pójdą na sfinansowanie dokumentacji konserwatorskiej oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy kapliczce zabytkowej w Laskówce (99 960,00), wykonanie konserwacji ołtarzy bocznych, ambony oraz rzeźby „Ukrzyżowanie’ w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja Biskupa w Harcie (391 703,27), wykonanie dokumentacji konserwatorskiej oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy figurce Matki Bożej przy mauzoleum Skrzyńskich (99 999,20) oraz wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla zespołu pałacowo-parkowego w Dąbrówce Starzeńskiej (298 900 złotych).

W gminie Błażowa dzięki środkom z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków wyremontowane zostaną cztery przydrożne kapliczki: w Piątkowej (kwota dofinansowania 150 000), w Błażowej Górnej (150 000), Błażowej Dolnej (120 000) oraz w Białce (70 000). Z dotacji w kwocie 294 tysiące złotych wyremontowane zostaną również kapliczki w gminie Boguchwała.

W Chmielniku 343 tysiące złotych dofinansowania pójdzie na wzmocnienie murów kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku. W gminie Trzebownisko rządowe wsparcie otrzymały dwie inwestycje: wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy zabytkowej bramie wjazdowej do Zespołu pałacowo-folwarcznego w Łące (40 000,00) i roboty konserwatorskie w budynku byłej rządcówki w Zespole folwarcznym w Łące (460 000).

Trzy inwestycje zostaną sfinansowane z rządowych pieniędzy w gminie Sokołów Małopolski: prace konserwatorskie cokołu wykonanego z piaskowca wokół kościoła p.w. św. Bartłomieja w Nienadówce (313 845,66), prace konserwatorskie obrazu „Pokusy świętego Antoniego” z 1687 r. z parafii św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim (96 242,56) oraz konserwacja obrazu „Złożenie Jezusa do grobu’ z XVII w. w tej samej świątyni.

W lipcu, w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków gminy Powiatu Rzeszowskiego otrzymały ok. 11,3 mln. złotych na rewitalizacje 31 cennych obiektów o wartości historycznej, m.in. budowli sakralnych, dworków, zabytkowych kamienic i pomników.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków kierowany jest do samorządów lokalnych. Polega na bezzwrotnym wparciu inwestycji dot. renowacji i odbudowy zabytków. Dofinansowanie może pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Operatorem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który przyjmował wnioski za pośrednictwem aplikacji Polski Ład i będzie wypłacał środki z programu. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy KPRM komisja ds. wsparcia Programu. Komisja ta przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

(s)