Otwarcie "Ekopracowni ekologicznej - Zielone serce szkoły" w Zespole Szkół w Trzebosi

Otwarcie "Ekopracowni ekologicznej - Zielone serce szkoły" w Zespole Szkół w Trzebosi

5 października 2023 r. w Zespole Szkół w Trzebosi odbyło się uroczyste otwarcie “Ekopracowni ekologicznej – Zielone serce szkoły”, która jest zwieńczeniem szeregu lat działań związanych z ekologią i ochroną przyrody. 

Powstanie pracowni jest związane z wygraną dofinansowania w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie “Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. 

Na uroczystości był obecny Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, który podziękował szkolnej społeczności za działania związane z ochroną środowiska. 

Stałym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.