Projekt ,,Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej”

Projekt ,,Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej”

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. od września 2023r. do grudnia 2023r. będzie realizował projekt ,,Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekonomicznej”. Projekt finansowany jest przez Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacja ekonomiczna. Działania projektowe skierowane są do 5 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Rzeszowski. W finale weźmie udział 20 uczniów.

W ramach działań projektowych uczniowie będą przygotowywać się na podstawie przesłanych materiałów. Tematyka konkursu jest następująca: złoty – polska waluta, wartość
i rola pieniądza, polityka pieniężna i inflacja, znajomość roli banku centralnego w emisji pieniądza gotówkowego, rola gotówki jako prawnego środka płatniczego, obrót gotówkowy
i kryteria jakości obiegowej banknotów, bezpieczeństwo obrotu gotówkowego, rozpoznawanie cech autentyczności banknotów, system płatniczy i obrót bezgotówkowy, dbałość o stan fizyczny i wizerunek banknotów, działalność Rady ds. obrotu gotówkowego oraz Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego, historia pieniądza, numizmatyka.

Etap powiatowy konkursu odbędzie się w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. Podczas uroczystego zakończenia uczniowie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Dzięki udziałowi w projekcie młodzież uzyska możliwość uzupełnienia wiedzy zdobywanej w trakcie nauki w szkole z zakresu ekonomii i pozwoli ją skorelować
z współczesną rzeczywistością. Zwiększy świadomość oraz wyrówna różnice w poziomie edukacji ekonomicznej wśród młodzieży.