Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych

Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych

W imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego przekazujemy informację o przeprowadzeniu uzupełniającego naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu  pn.

Poszerzając horyzonty – stypendia sportowe dla uczniów szkół podstawowych – edycja I

Uzupełniający nabór wniosków o przyznanie stypendium prowadzony będzie w terminie od 11 do 24 października 2023 r. Zasady wypełniania i składania wniosków są analogiczne do tych, które obowiązywały w trakcie pierwszego naboru wniosków. 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej www.podkarpackie.edu.pl lub w Departamencie Edukacji, Nauki
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie kierując pytanie na adres poczty elektronicznej dek@podkarpackie.pl lub pod nr telefonów: 17 743 30 24, 17 743 30 34, 17 743 30 62.