250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej w LO Dynów

250. Rocznica Powołania Komisji Edukacji Narodowej w LO Dynów

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”

Jan Zamoyski

13 października 2023r. społeczność naszego liceum włączyła się w ogólnopolskie obchody 250. rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej – pierwszej na ziemiach polskich i w Europie, świeckiej , centralnej władzy oświatowej. Utworzenie KEN to przełomowa decyzja. Oświata w Polsce została zreformowana i ujednolicona. 

Założenia KEN są w liceum w Dynowie ciągle kultywowane, tym bardziej, że od 2004 roku szkoła dumnie nosi imię Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tak pięknym jubileuszem, uczniowie wraz z nauczycielami podjęli szereg inicjatyw. Uczniowie klasy II przygotowali wystawę okolicznościową, przywołującą najważniejsze wydarzenia z czasów powstania Komisji Edukacji Narodowej, sylwetki działaczy oraz ważne ustawy i instytucje. Wystawa zaprezentowana zostanie społeczności Dynowa oraz uświetni szkolne obchody jubileuszu. W piątek po południu posadzony zostanie w szkolnym ogrodzie dąb, upamiętniający 250.rocznicę powołania KEN, który będzie przypominał o tym doniosłym wydarzeniu. W sobotę 14 października będzie miał miejsce w szkolnej strzelnicy Turniej Strzelecki o Puchar Starosty Rzeszowskiego. Z okazji jubileuszu powstał też film o Patronce liceum w Dynowie oraz nowe logo szkoły, odwołujące się do symboliki KEN. W najbliższym czasie odbędzie się konkurs historyczny związany z wydarzeniami XVIII wieku oraz spektakl teatralny w wykonaniu młodzieży pt.: „45 minut”. 

Najważniejszym dniem obchodów była jednak uroczystość, która odbyła się w piątek 13 października w hali sportowej liceum, poświęcona Jubilatce- Komisji Edukacji Narodowej, oczywiście odbywała się ona z pełnym ceremoniałem szkolnym i klas mundurowych. Świetności imprezie dodali wyśmienici goście, wśród których znaleźli się: płk Paweł Wójcik, szef Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Dariusz Brzeżawski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji , reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Magdalena Ćwikła- starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ks. Prałat Norbert Podhorecki- proboszcz parafii w Dynowie, , p. Elżbieta Kubicka- zastępca dyr. Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, ppr. Grzegorz Kuliński z 31 batalionu lekkiej piechoty 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, podkomisarz Mariusz Pilszak- komendant Komisariatu Policji w Dynowie, zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów p. Wojciech Łukacz, Radny Powiatu Rzeszowskiego p. Aleksander Stochmal, p. Piotr Zdeb- wicedyrektora ZSZ im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, byli dyrektorzy liceum Ogólnokształcącego im. KEN w Dynowie- p. Maria Radoń i p. Kazimierz Żak, przewodnicząca Rady Rodziców p. Iwona Hadam, emerytowani nauczyciele liceum- p. Teresa Gerula, p. Magdalena Gołąb, p. Maria Kuszek. 

Po przywitaniu zebranych gospodyni uroczystości pani dyrektor Elżbieta Klaczak-Łach wprowadziła w tematykę wydarzenia oraz zaprosiła wszystkich na „ ucztę dla ducha”, czyli część artystyczną w wykonaniu utalentowanych uczniów naszej szkoły. W odsłonie pierwszej, odwołującej się do wieku XVIII- Maksymilian Krawiec i Kamila Kijowska w stylowych szlacheckich strojach, przedstawili historię związaną z powstaniem KEN, jej inicjatorów oraz najważniejsze założenia. Piękną pieśń Hymn do miłości Ojczyzny wyśpiewała Alicja Sacharzec, a Pieśń Konfederatów Barskich solistki- Sylwia Pałac, Emilia Szybiak, Karolina Ferenc. 

Pomiędzy częścią pierwszą a drugą uroczystości pani dyrektor Elżbieta Klaczak- Łach wręczyła nagrody dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych, którzy w roku szkolnym 2022/2023 wyróżnili się pracą, zaangażowaniem, czy znaczącymi osiągnięciami dydaktyczno- wychowawczymi. W imieniu Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego, Nagrodę Starosty wręczyła pani Elżbieta Kubicka, zastępca dyrektora Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Otrzymała ją pani Iwona Sarnicka, nauczyciel fizyki i matematyki w dynowskim liceum. W dalszej części uroczystości Dyrektor liceum podziękowała też wszystkim, którzy opiekują się szkołą, dbają o jej wizerunek, wspierają finansowo i merytorycznie, podejmują działania na rzecz kształcenia oraz wychowania młodzieży. Słowa wdzięczności zostały skierowane do Starosty i Wicestarosty Rzeszowskiego, Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Rady Powiatu Rzeszowskiego, pracowników Wydziału Społeczno- Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty i wizytatorów KO w Rzeszowie. 

Część druga koncertu pokazała, że Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie jest miejscem, które tętni życiem, dla którego idee Patronki są ciągle aktualne, a absolwenci chętnie je odwiedzają i z rozrzewnieniem wspominają lata spędzone w swojej „Alma Mater”. Przybyli licznie na uroczystość Jubileuszu goście i społeczność szkolna wysłuchali utworów Lubię wracać tam, gdzie byłem Zbigniewa Wodeckiego, Radość najpiękniejszych lat z repertuaru Anny Jantar w przejmującym wykonaniu Gabrieli Żak , Dopóki ziemia kręci się Okudżawy, którą z ogromną wrażliwością zaśpiewała Kamila Taras oraz Do kołyski kultowego Dżemu w brawurowym wykonaniu Alicji Sacharzec. Utwory muzyczne przeplatane były poezją- poważną, refleksyjną, ale też żartobliwą i zabawną. Nie brakło też życzeń dla uczniów wypowiedzianych w formie wiersza przez jego autora p. Macieja Jurasińskiego. Organizatorzy mają nadzieję, że każdy ze znamienitych gości z pewnością znalazł coś dla siebie w szerokim programie dzisiejszej uroczystości i będzie z sentymentem wracał do szkoły, która dumnie nosi imię Komisji Edukacji Narodowej.