XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego „Leśne dyktando” w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
leśne dyktando

19 października 2023r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się XI edycja Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego pod hasłem „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
z województwa podkarpackiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Powiatu Rzeszowskiego, Pan Marek Marecki Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Wojciech Piech Wójt Gminy Dynów i Pan Zygmunt Frańczak Burmistrz Dynowa.

Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie
oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie i Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie. Uczestnicy konkursu 93 osoby z 27 szkół (przygotowanych przez 36 opiekunów) z całego województwa podkarpackiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami (autorem tekstu była Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów). Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

Kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Jakub Chruścicki – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

II miejsce – Gabriela Nyrka – Szkoła Podstawowa im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku

III miejsce – Kornelia Dmitrzak – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni

Wyróżnienie:

Lena KruczekSzkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Błażowej Dolnej

Michalina Sibiga – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Manasterzu

Maja Wielgos – Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Futomie

Lena Kasznia – Szkoła im. Jana Pawła II w Jaworniku Polskim

Marcin Wolwowicz – Szkoła Podstawowa im. św. Królowej Jadwigi w Dydni

Borys Karaś – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Aleksandra Groszek– Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kąkolówce

Kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejscePatryk Chromiak– Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

II miejsceSeweryn Chrapek – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

III miejsce –Kinga Skrok – Wolska – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Wyróżnienie:

Maksymilian Krawiec – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Tomasz Dębosz – Zespół Szkół Leśnych w Lesku

Hanna Misiewicz – Zespół Szkół Zawodowych

im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Nagrodę specjalną„Mistrza ortografii” ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał
Jakub Chruścicki ze Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Aplauz” pod opieką Pani Aliny Paściak, oraz uczestniczyć w prezentacji przygotowanej przez Panią Magdalenę Misiorowską z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie „Las w literaturze”.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, które wręczyli: Pan Wojciech Piech – Wójt Gminy Dynów,
Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pani Magdalena Misiorowska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Krzysztof Strzyż – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów,
Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły.

Fundatorem nagród głównych było: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Miasto Dynów, Gmina Dynów, Nadleśnictwo Dynów, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Pieczę merytoryczną nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan i Pan Krzysztof Strzyż podziękowali bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosili za rok na XII edycję konkursu.

 

Info. i fot. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie