„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

„Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

26 października 2023r. we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Rzeszowie, Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie odbyły się „Warsztaty przedsiębiorczości” dla uczniów klas piątych 5 – letniego technikum (5TIa, 5THLa, 5TPSa) i klasy trzeciej branżowej szkoły I stopnia (3a) Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

   Otwarcia „Warsztatów Przedsiębiorczości” dokonały Pani Halina Cygan dyrektor szkoły i Pani Anna Wajda z Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie, a słowa podziękowań i gratulacje dla organizatorów i uczestników przekazał Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz. Uczniowie z każdej klasy stworzyli 4 grupy ćwiczeniowe po 7 osób. Każda z grup miała za zadanie z przygotowanych przez pracowników PUP listy zawodów – profesji stworzyć pomysł na własną firmę, opracować biznes plan i zaprezentować w formie graficznej. Zajęcia warsztatowe otworzył wykład Pani Barbary Drabickiej na temat: „Prawda czy fałsz? – bycie przedsiębiorczym to wyłącznie praca na własny rachunek. Po kilkugodzinnych dyskusjach, konsultacjach z doradcami zawodowymi, nauczycielami przedmiotów ekonomicznych, „burzy mózgów” w poszczególnych grupach udało się przygotować i zaprezentować pomysły na własną firmę.

Komisja oceniająca w składzie: Pani Halina Cygan, Pani Barbara Drabicka, Pani Anna Wajda, Pani Monika Werelusz – Wołcz, Pani Agnieszka Smaroń i Pan Tomasz Wójcik dokonała oceny poszczególnych biznes planów i sposobu ich prezentacji według ściśle określonych kryteriów punktowych. I miejsce – grupa A , II miejsce – grupa D, III miejsce – grupa B , IV miejsce – grupa C.  

  Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie i Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Komisja oceniająca podkreśliła ogromne zaangażowanie, zdyscyplinowanie i kreatywność wszystkich grup. Z pewnością taka forma zajęć z przedsiębiorczości zostanie powtórzona.

Słowa podziękowania za pomoc w zorganizowaniu „Warsztatów przedsiębiorczości” kierujemy do Pana Jacka Góraka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Pani Grażyny Żuchowskiej Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie oraz wszystkich pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie.