Październikowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Październikowe posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

25 października 2023 r. odbyło się  posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego na temat źródła finansowania zadań związanych z uproszczonymi audytami budynków oraz konieczności zwiększenia środków na programy związane ze utylizacją azbestowych dachów. 

Obradom współprzewodniczyli wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker oraz burmistrz miasta i gminy Proszowice Grzegorz Cichy. 

W obradach komisji wzięła udział Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz  Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Skład komisji został rozszerzony w związku z zapisami znowelizowanej niedawno ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej. 

Jednym z tematów poruszonych podczas posiedzenia było finansowanie zadań związanych z opracowaniem uproszczonych audytów energetycznych. Zwrócono uwagę, że nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, wprowadziła dodatkowe obowiązki dla samorządów, wskazując że źródłem ich finansowania będą wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Całość relacji z posiedzenia komisji można znaleźć na stronie:

https://wartowiedziec.pl/legislacja/31-komisja-wspolna-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego/70533-rrelacja-z-pazdziernikowego-posiedzenia-komisji-wspolnej-rzadu-i-samorzadu-terytorialnego