Marek Sitarz nowym Starostą Rzeszowskim

Marek Sitarz nowym Starostą Rzeszowskim

Marek Sitarz został wybrany w poniedziałek (6.11.2023 r.) nowym Starostą Rzeszowskim. Zastąpił na tym stanowisku Józefa Jodłowskiego, który w wyniku październikowych wyborów parlamentarnych uzyskał mandat Senatora RP. Marek Sitarz dotychczas pełnił funkcję Wicestarosty Rzeszowskiego. Wybrano również nowy Zarząd Powiatu Rzeszowskiego.

Na początku sesji, występujący w imieniu Związku Powiatów Polskich, Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń wręczył Józefowi Jodłowskiemu odznaczenie „Starosta 25-lecia”.

– Bardzo dziękujemy Józefowi Jodłowskiemu za wszystkie dotychczasowe działania na rzecz samorządności i za pracę, jaką wykonał dla mieszkańców powiatu. Życzymy, by w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej kontynuował pracę dla dobra ojczyzny – mówił w czasie sesji Adam Krzysztoń.
Członek ustępującego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego Lucyna Sokołowska, występując jako przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Europejskiego Komitetu Regionów, życzyła ustępującemu staroście powodzenia w dalszej działalności publicznej oraz owocnej współpracy nowego senatora z samorządem powiatu rzeszowskiego. 

– Wszystko ma początek i koniec. Dzisiejsza sesja to podsumowanie mojej samorządowej pracy. Był to czas, gdy samorządy zmieniały oblicza swoich małych ojczyzn. Tak samo było w przypadku powiatu rzeszowskiego, którym kierowałem ostatnie 18 lat. Była to praca zespołowa, opierająca się na współpracy ze wspaniałymi, odpowiedzialnymi ludźmi. Nasze decyzje wybiegały często w przyszłość, jak chociażby stworzenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko”, który jest dzisiaj gospodarczym sercem regionu, dającym pracę kilku tysiącom osób – mówił Senator Józef Jodłowski, dziękując za zaufanie okazane mu w czasie ostatnich wyborów parlamentarnych. 
– Jako mieszkaniec powiatu, kiedyś również radny powiatowy, widzę jak wiele dobrego zostało zrobione w powiecie dzięki staraniom dotychczasowego starosty. Serdecznie dziękuję za lata merytorycznej współpracy i życzę powodzenia w dalszej pracy na rzecz naszego regionu – powiedział z kolei, zwracając się do Józefa Jodłowskiego, Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Senatorowi – elektowi gratulował także Senator Stanisław Ożóg, w latach 1998-2005 Starosta Rzeszowski.

– 18 lat temu, tutaj na tej sali, złożyłem rezygnację z funkcji starosty i wystosowałem wniosek o powołanie na moje miejsce Radnego Józefa Jodłowskiego. Ani przez moment nie miałem wątpliwości, że moja decyzja, konsultowana z ówczesnym przewodniczącym rady naszego, najpiękniejszego powiatu w Polsce, Stanisławem Obarą, była decyzją słuszną – mówił Senator Ożóg. Gratulacje ustępującemu staroście składali także wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu rzeszowskiego, szefowie jednostek podległych powiatowi, a także przedstawiciele służb mundurowych. 
W związku z wyborem Józefa Jodłowskiego na Senatora RP, radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. W tajnym głosowaniu wybrano nowe władze powiatu. Starostą Rzeszowskim został Marek Sitarz. Wicestarostą Rzeszowskim zaś Tadeusz Pachorek, dotychczasowy Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego. Do nowego Zarządu Powiatu Rzeszowskiego weszli również: Lucyna Sokołowska, Jan Sieńko i Anna Wolska.
– Będę kontynuował to, co wypracowaliśmy przez ostatnie lata – mówił nowo wybrany Starosta Rzeszowski Marek Sitarz dziękując za wybór i gratulując swojemu poprzednikowi wyboru na Senatora RP. Wskazał także na doskonałą dotychczasową współpracę.

Miejsce Józefa Jodłowskiego w Radzie Powiatu Rzeszowskiego zajmie Grażyna Pękala, która w czasie wyborów samorządowych w 2018 roku, startując z listy Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, zdobyła kolejno największą liczbę głosów. W czasie sesji odbyło się ślubowanie nowej radnej.
Nowo wybrany Starosta Rzeszowski Marek Sitarz urodził się 2 lipca 1959 roku w Rzeszowie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. W latach 1990-2006 był dyrektorem szkoły podstawowej w Łące. W latach 2003-2008 sprawował funkcję Prezesa Powiatowego Związku Sportowego. Był jednym z inicjatorów powstania Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Trzebownisku. Od 1999 r. współorganizował i nadzorował działalność Centrum Dziennej Aktywności dla Dzieci „Sprawnych Inaczej” w Łące. Z zaangażowaniem wspiera działalność stowarzyszeń ukierunkowanych na niesienie takiej właśnie pomocy oraz na aktywizowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Od lat jest aktywnym samorządowcem. Był radnym Gminy Trzebowisko i przewodniczącym tamtejszej Komisji Oświaty. Od 1999 roku zasiada w Radzie Powiatu Rzeszowskiego, zaś 4 maja 2004 roku został wybrany Wicestarostą Rzeszowskim i funkcję tę pełnił do dzisiejszej sesji.
W samorządzie powiatowym Marek Sitarz zajmował się sprawami społecznymi i oświatowymi. Znany jest także z zamiłowania do sportu, upowszechniania fizycznej aktywności oraz z rozbudzania sportowych pasji wśród najmłodszych mieszkańców powiatu rzeszowskiego. Za swoją aktywność w tym obszarze otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. Złotą i Srebrną Odznakę Ludowych Zespołów Sportowych za całokształt pracy w dziedzinie sportu oraz Honorową Odznakę Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego przyznaną za zasługi dla rozwoju sportu szkolnego. Angażował się w ciągłe unowocześnianie i doposażanie placówek oświatowych pozostających w gestii powiatu rzeszowskiego, które w  chwili obecnej spełniają najwyższe standardy, kształcą na nowoczesnych kierunkach, dostosowanych do potrzeb rynku pracy.
Marek Sitarz za zasługi w pracy na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego uhonorowany został odznaczeniami państwowymi: Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. W 2022 r. otrzymał Nagrodę Rady Powiatu Rzeszowskiego w kategorii „pomoc bliźnim” za działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych, a także za podejmowanie znaczących przedsięwzięć i zaangażowanie w społeczną działalność. Za pracę na rzecz drugiego człowieka przyznano mu „Order Dobroci”, zaś za zasługi w poprawianiu warunków życia osób niepełnosprawnych z terenu województwa podkarpackiego – „Dyplom Wdzięczności”.
(s)