ZMIANA ZASAD DOT. ZGŁASZANIA ZBYCIA I NABYCIA POJAZDÓW, REJESTRACJI POJAZDÓW ORAZ NAKŁADANIA KAR PIENIĘŻNYCH W TYCH SPRAWACH

ZMIANA ZASAD DOT. ZGŁASZANIA ZBYCIA I NABYCIA POJAZDÓW, REJESTRACJI POJAZDÓW ORAZ NAKŁADANIA KAR PIENIĘŻNYCH W TYCH SPRAWACH

Informujemy, że z dniem 01.01.2024 r. wchodzi w życie obowiązek złożenia wniosku o rejestrację pojazdu do 30 dni:

– od daty nabycia pojazdu na terytorium RP,

– od daty sprowadzenia pojazdu z terytorium UE,

– od daty dokonania odprawy celnej pojazdu sprowadzonego spoza terenu UE.

W PRZYPADKU POJAZDÓW NABYTYCH OD DNIA 01.01.2024 R. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO ZAWIADOMIENIA O NABYCIU POJAZDU.

Nadal istnieje obowiązek zgłaszania zbycia pojazdu do 30 dni od daty zbycia.

Kary pieniężne za uchybienie ww. obowiązków wynoszą od 250-2000 zł. Szczegóły tutaj:

https://bip.powiat.rzeszowski.pl/article/uwaga-zmiana-zasad-dot-zglaszania-zbycia-i-nabycia-pojazdow-rejestracji-pojazdow-oraz-nakladania-kar-pienieznych-w-tych-sprawach?m=440&l=2