Program Dotacyjny "Niepodległa" - edycja 2024

Program Dotacyjny "Niepodległa" - edycja 2024

Wojewoda Podkarpacki zaprasza do składania wniosków do Programu Dotacyjnego “Niepodległa” – edycja 2024. Program przewiduje dofinansowanie projektów organizowanych w 2024 roku, kultywując pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej, aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Nabór potrwa do 8 grudnia 2023 r. 

Z programu dotacyjnego “Niepodległa” wspierane będą w 2024 r. działania o charakterze kulturowym, artystycznym, edukacyjnym, upamiętniające wydarzenia i ludzi ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji  regionalnej, lokalnej i rodzinnej tworzącej historię narodową.  

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych brutto. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. 

Łączny budżet naboru to 6 mln zł. 

Wnioski należy składać poprzez formularz w systemie Witkac.pl do 8 grudnia 2023 roku, do godziny 15:59. Zadania dofinansowane z programu można realizować od 8 lutego do 20 listopada 2024 roku.

Szczegółowe informacje na temat wymagań do wzięcia udziału w programie można znaleźć poniżej: