„Dobrze żyć dla Ojczyzny to największa sztuka”. Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone ze ślubowaniem kadetów klas I OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

„Dobrze żyć dla Ojczyzny to największa sztuka”. Obchody 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości połączone ze ślubowaniem kadetów klas I OPW w Liceum Ogólnokształcącym w Dynowie

 

W piątek 10 listopada 2023 roku w przeddzień 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w hali sportowej Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie odbył się uroczysty apel połączony ze ślubowaniem kadetów dwóch oddziałów przygotowania wojskowego. Już przed godziną jedenastą hala wypełniona była zaproszonymi na tę okazję znamienitymi gośćmi. Uroczystość uświetnili swoją obecnością Starosta Powiatu Rzeszowskiego pan Marek Sitarz, członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego pan Jan Sieńko, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie podpułkownik Dariusz Brzeżawski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, reprezentująca Podkarpackiego Kuratora Oświaty p. Małgorzatę Rauch- pani Magdalena Ćwikła, Burmistrz Miasta Dynowa pan Zygmunt Frańczak, Przewodniczący Rady Miasta pan Roman Mryczko, Proboszcz Parafii p.w. św. Wawrzyńca w Dynowie ks. prał. dr Norbert Podhorecki , Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów pan Krzysztof Strzyż, Komendant Posterunku Policji w Dynowie podkomisarz Mariusz Pilszak, , Radni Powiatu Rzeszowskiego pani Ewa Hadam i pan Aleksander Stochmal, z ramienia 3 PBOT porucznik Grzegorz Kuliński, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” pani Krystyna Dżuła, emerytowani nauczyciele liceum na czele z byłym dyrektorem panem Kazimierzem Żakiem, przewodnicząca Rady Rodziców pani Iwona Hadam a także nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie szkoły. Obowiązkowym punktem obchodów święta niepodległości jest wysłuchanie okolicznościowego referatu, który w tym roku przygotowała pani Marta Twardak, nauczycielka historii w naszym liceum. Referatem przybliżyła kwestie związane ze stanem edukacji u progu niepodległości.

Uroczystość przebiegała zgodnie z wojskowym ceremoniałem, a jej częścią kulminacyjną było złożenie ślubowania na sztandar szkoły przez kadetów klas I OPW.. Po odczytaniu roty, pani dyrektor Elżbieta Klaczak- Łach podkreśliła, że złożenie ślubowania to zaszczyt, ale i obowiązek. Życzyła kadetom, by dzień złożenia przysięgi zapisał się na stałe w ich wspomnieniach, a treść roty zagościła w ich sercach. Wyraziła nadzieję, że kadeci staną się piękną wizytówką Powiatu Rzeszowskiego, miasta Dynowa, szkoły i własnych rodzin. Gratulacje przekazali młodzieży również Starosta Powiatu Rzeszowskiego pan Marek Sitarz, podpułkownik Dariusz Brzeżawski, szef WCR w Rzeszowie i pani Magdalena Ćwikła, starszy wizytator KO w Rzeszowie.

Uczniowie klas składających ślubowanie, w imieniu swoim , swoich kolegów i rodziców podziękowali pięknymi słowami i bukietami kwiatów tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania oddziałów przygotowania wojskowego w szkole oraz tym, którzy na co dzień formują młodych ludzi do godnego służenia ojczyźnie i drugiemu człowiekowi, dbają o merytoryczny i praktyczny poziom szkolenia wojskowego a także pani dyrektor Elżbiecie Klaczak- Łach, koordynatorom klas wojskowych pani Beacie Trzynie, kpt. Danielowi Bużowi oraz swoim wychowawcom pani Katarzynie Kłyż, pani Marcie Twardak i panu Adamowi Żakowi.

Podsumowaniem części oficjalnej był program artystyczny w wykonaniu recytatorów, szkolnego zespołu instrumentalno- wokalnego oraz solistek. Młodzież przypomniała o trudnych czasach walki o wolność ojczyzny, o potrzebie pamiętania i czci poległych, a także o ponadczasowych wartościach, które szczególnie w obecnych czasach należy pielęgnować.

Po zakończeniu uroczystości zaproszeni goście wraz z kadetami składającymi ślubowanie i ich rodzicami udali się na wspólny obiad i poczęstunek. O estetykę sali, przygotowanie części bankietowej, piękne kwiaty i dekorację zadbała pani Monika Wardęga. Do przygotowań przyczynili się także rodzice kadetów, którym należą się gorące podziękowania.

Z pewnością uroczystość ślubowania na długo pozostanie w pamięci kadetów, ich rodzin i wszystkich, którzy mieli okazję w niej uczestniczyć, a echa tego ważnego wydarzenia długo jeszcze rozbrzmiewać będą w środowisku lokalnym.