Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”

Turniej Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”

W imieniu STOWARZYSZENIA Samorządowców Powiatu Dąbrowskiego zapraszamy do śledzenia zmagań w Turnieju Tenisa Stołowego Samorządowców i Parlamentarzystów „Złota Rakietka Małopolski”, który odbędzie się w dniu 18 listopada 2023 roku (sobota) w Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Oleśnie (ul. Szkolna 5, 33-210 Olesno). 

PROGRAM: 

Godz. 9:15 – rejestracja zawodników,

Godz. 10:00 – przeprowadzenie losowania w poszczególnych kategoriach, ustalenie systemu rozgrywek,

Godz. 10:15 – uroczyste otwarcie i rozpoczęcie Turnieju.

SYSTEM ROZGRYWEK: 

1. Turniej rozegrany zostanie w podziale na 3 kategorie główne:

1) Kategoria LEADER – w której rywalizować będą parlamentarzyści, wojewoda, marszałkowie, starostowie, burmistrzowie, wójtowie i ich zastępcy (mężczyźni);

2) Kategoria RADNI – w której rywalizować będą radni sejmiku wojewódzkiego, radni powiatowi i gminni (mężczyźni);

3) Kategoria OPEN kobiet – w której rywalizować będą posłanki, przedstawicielki samorządu województwa, samorządów powiatowych i gminnych (kobiety).

2. Organizator przewiduje również możliwość wprowadzenia dodatkowej kategorii w Turnieju: GOŚCIE (której uczestnikami byliby np. kierownicy jednostek organizacyjnych JST, przedstawiciele podmiotów współpracujących z JST).

3. Turniej zostanie przeprowadzony na zasadach ogólnych PZTS.

4. Organizator dopuszcza możliwość zmiany ww. kategorii rozgrywek i modyfikacji opisanych w niniejszym regulaminie zasad w zależności od liczby zgłoszonych do Turnieju uczestników.

5. System rozgrywek zostanie ustalony przez Organizatora oraz podany uczestnikom na odprawie technicznej połączonej z losowaniem, która odbędzie się przed rozpoczęciem Turnieju.