Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

Uroczyste podsumowanie IV edycji konkursu plastycznego  „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży”  dla szkół Dekanatu Dynowskiego  w Zespole Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.
konkurs plastyczny, Dynów

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli organizatorami IV edycji konkursu plastycznego „Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci i młodzieży” dla szkół Dekanatu Dynowskiego pod honorowym patronatem: Starosty Rzeszowskiego Pana Józefa Jodłowskiego, Dziekana Dekanatu Dynów Ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów Pana Krzysztofa Strzyża, Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie Pani Grażyny Paździorny oraz patronatem medialnym Radia FARA – Rozgłośni Archidiecezji Przemyskiej.

W dniu 16 listopada 2023r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie obyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Został on przeprowadzony w trzech grupach wiekowych: grupa I – klasy I – III szkoły podstawowej, grupa II – klasy IV – VI szkoły podstawowej, grupa III klasy VII i VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe.

Uczestnicy konkursu 85 osób z 10 szkół z Dekanatu Dynowskiego wykonali pod opieką nauczycieli przepiękne prace plastyczne nawiązujące do hasła konkursu. Galę konkursową rozpoczął szkolny zespół muzyczny utworem: „Strumień”. Natomiast uroczystego otwarcia konkursu dokonała Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan, która powitała zaproszonych gości:
ks. Prałata dra Norberta Podhoreckiego – Dziekana Dekanatu Dynowskiego, Pana Jan Sieńko – Członka Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Panią Joannę Nierodę Dyrektora Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, Panią Małgorzatę Kopczak – specjalistę ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów,
Panią Grażynę Paździorny – Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Panią Agnieszkę Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier w Rzeszowie, Panią Ewę Trzynę – byłą Przewodniczącą Rady Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pana Stanisława Tymowicza – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Oceny nadesłanych prac dokonało jury konkursowe w składzie:

  1. Pani Grażyna Paździorny Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie.
  2. Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów.
  3. Ks. Prałat dr Marek Wojnarowski – Dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Diecezjalny Konserwator Zabytków, wykładowca WSD w Przemyślu.

  4. Pan Jan KądziołkaKierownik Biura Handlowego Z-ca Dyrektora ds. Handlowych Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA w Rzeszowie

wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

Kategoria I – SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY I-III

I miejsceAgata Martowicz – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

II miejsceFilip Grodecki – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

III miejsceFaustyna Kijowska – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Wyróżnienie:

Wiktoria Wrotniak – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Sławomir Sycz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Oskar Kustra – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Julia Pustelnik – Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Maksymilian Baran – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Milena Martowicz – Szkoła Podstawowa w Siedliskach

Konrad Krawiec – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Nagrody w tej kategorii wręczyli: ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Joanna Nieroda Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY IV – VI

I miejsceZuzanna Gierula – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski

w Dynowie

II miejsceMalwina Galej – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

II miejsce – Lena Baran – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

III miejsce – Blanka Martowicz – Szkoła Podstawowa w Bachórzu

Wyróżnienie:

Zuzanna Zajchowska – Szkoła Podstawowa w Łubnie

Jan Chromiak Szkoła Podstawowa w Łubnie

Milena Pyrcz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie

Nagrody w tej kategorii wręczyły: Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Małgorzata Kopczak – specjalista ds. edukacji, promocji i gospodarki łowieckiej w Nadleśnictwie Dynów.

Kategoria III – SZKOŁY PODSTAWOWE, KLASY VII – VIII – SZKOŁY PONAPODSTAWOWE

I miejscePatrycja Owsiana – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

II miejsceAlicja Kowal – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie

II miejsceMartyna Potoczna – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dynowie

III miejsceKinga Kmiotek – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Wyróżnienia:

Kacper Kudła – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Klaudia Mazur – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Gloria Rebizak – Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu

Martyna Kijowska Szkoła Podstawowa w Łubnie

Weronika Zielińska – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Marlena Kłak – Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hłudnie

Aleksandra Ostafińska – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie

Nagrody w tej kategorii wręczyły: Pani Ewa Trzyna – była Przewodnicząca Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i Pani Agnieszka Żuk – Marut z Firmy Hurt – Papier w Rzeszowie.

Końcowa część konkursu to podziękowania za jego organizację, a przekazali je organizatorom: ks. Prałat dr Norbert Podhorecki – Dziekan Dekanatu Dynowskiego, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Joanna Nieroda – Dyrektor Wydziału Parku Naukowo – Technologicznego i Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie w imieniu Pana Marka Sitarza – Starosty Rzeszowskiego, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie i Pani Małgorzata Kopczak w imieniu Pana Krzysztofa Strzyża – Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów, a także Pan Stanisław Tymowicz – Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Scenariusz i reżyserię gali konkursowej przygotowali: Pani Karolina Prokop i ks. Dominik Majchrowicz.

Fundatorami nagród dla laureatów konkursu byli: Ks. Prałat dr Norbert Podhorecki, Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Pan Jan Sieńko – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA” w Rzeszowie, Firma Hurt – Papier z Rzeszowa, Pani Ewa Hubka – Saleh Przewodnicząca Rady Rodziców ZSzZ w Dynowie i Rada Rodziców Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom, sponsorom uczestnikom oraz serdecznie pogratulowała laureatom, opiekunom i rodzicom. Bardzo miłym akcentem, było wręczenie przez laureatów konkursu swoich nagrodzonych prac zaproszonym gościom. Słowa podziękowań zostały także skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły. Galę konkursową zakończył szkolny zespół muzyczny ukochanym utworem św. Jana Pawła II „Barka”, w śpiew którego włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania.

Wszystkim laureatom i opiekunom serdecznie gratulujemy i zapraszamy na kolejną V edycję.