I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone"

I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone"
 
6 listopada odbył się I Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone”, którego organizatorem jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem. W finale zaprezentowało się szesnaścioro uczestników z dziewięciu szkół powiatu rzeszowskiego, którzy wyłonieni zostali w wewnątrzszkolnych eliminacjach.
 
Ówczesny Starosta Rzeszowski – Józef Jodłowski objął konkurs patronatem honorowym, a Starostwo Powiatowe w Rzeszowie przekazało dla wygranych gadżety powiatowe.
 
Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: p. Katarzyna Kyc – historyk Instytutu Pamięci Narodowej Oddziałowego Biura Edukacji w Rzeszowie, p. Jadwiga Buczak – pisarka, poetka, malarka i członkini rzeszowskiego oddziału Regionalnego Stowarzyszenia Twórców Kultury oraz p. Patrycja Bilińska – polonistka, specjalistka w zakresie neurologopedii, właścicielka Centrum Terapeutycznego „Brzęczychrząszcz” w Łańcucie oraz autorka książeczek i pomocy do terapii logopedycznej.
Po obradach jury jednomyślnie nagrodziło następujących recytatorów:
 
Kategoria wiekowa: klasy 1 – 4
I miejsce: Katarzyna Humenny, kl. 3a
II miejsce: Jagoda Frańczak, kl. 3 – Szkoła Podstawowa w Strażowie
III miejsce: Alicja Mikos, kl. 4 – Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej
 
Kategoria wiekowa: klasy 5 – 8
I miejsce: Aleksandra Tarała, kl. 6c
II miejsce: Maciej Mazur, kl. 8 – Szkoła Podstawowa w Strażowie
III miejsce: Kacper Dubiel-Kot, kl. 7 – Szkoła Podstawowa w Nosówce
 
Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej „Serce mam biało-czerwone” oraz Państwu Nauczycielom, którzy włożyli wiele wysiłku w przygotowanie swoich uczniów do dzisiejszego występu.
Dziękujemy Szanownym Jurorkom za pracę podczas finału konkursu i autentyczny wkład w kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci i młodzieży w naszej małej ojczyźnie.
Odrębne słowa podziękowania należą się również naszym patronom honorowym i sponsorom, którymi są: Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Wójt Gminy Krasne Pan Wilhelm Woźniak, Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krasnem Pan Marek Frączek. Dziękujemy także Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Bibliotece w Krasnem za udostępnienie pięknej sali widowiskowej.
Finał uroczystości nie mógłby się odbyć bez pomocy Pana Mariusza Koziołkiewicza – odpowiedzialnego za obsługę techniczno-informatyczną konkursu oraz przygotowanie szkolnego zespołu muzycznego do występu. Finałową galę prowadziły Wiktoria Józefczyk i Emilia Wybranowska z klasy 7c, którym również należą się serdeczne podziękowania. Wyrazy uznania za pracę podczas konkursu kierujemy również w stronę wolontariuszek z kl. 7c i zespołu muzycznego.
 
 
Inf. i fot.: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  w Krasnem