Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Ogłoszenie dot. uchwał Zarządu Powiatu Rzeszowskiego

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr: 

  • 254/2625/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2024 r. ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego,

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 grudnia 2023 r.

 

  • 254/2626/23 w sprawie ogłoszenia naboru członków komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego w 2024 roku.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 6 grudnia 2023 r.

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego informuję o wejście w życie następujących uchwał nr: 

  • 259/2672/23 w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy w Powiecie Rzeszowskim.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne do pobrania: