„Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”

„Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”

Z okazji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie będącym jednostką organizacyjną powiatu rzeszowskiego, w dniach 16 i 17 listopada br. zostały zorganizowane warsztaty pn. „Zostań swoim szefem – czyli samozatrudnienie, jako jedna z dróg rozwoju zawodowego”. 

Adresatami tego przedsięwzięcia byli uczniowie uczęszczający do szkół średnich zlokalizowanych zarówno w powiecie rzeszowskim jak i w Rzeszowie. Łącznie w warsztatach udział wzięło blisko 100 uczniów z 10 szkół. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Marek Sitarz – Starosta Rzeszowski oraz Konrad Fijołek – Prezydent Miasta Rzeszowa. 

Głównym celem organizacji warsztatów było wprowadzenie uczniów do świadomego planowania swojej przyszłości, aktywności zawodowej, wskazanie podstawowych umiejętności konkurencyjnych zachowań na rynku pracy, w tym ponoszenia konsekwencji swoich decyzji, a także kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych oraz ukazanie samozatrudnienia jako alternatywy funkcjonowania na rynku pracy. 

Warsztaty rozpoczął Jacek Górak – p.o. Dyrektor PUP w Rzeszowie, który przedstawił cel spotkania oraz zwrócił uwagę na to, że Urząd Pracy to miejsce, które dzięki realizowanym usługom i instrumentom rozwija rynek pracy, buduje przedsiębiorczość oraz otwiera perspektywy i daje możliwości rozwoju zawodowego. 

Warsztaty miały formę konkursową. Poszczególne szkoły rywalizowały między sobą. Wyniki swojej pracy młodzież prezentowała na forum. Wszystkie prace zostały ocenione przez komisję, a następnie uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Powiat Rzeszowski, Miasto Rzeszów oraz Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. 

Warsztatom towarzyszył również konkurs wiedzy o powiecie rzeszowskim i mieście Rzeszów, podczas którego można było sprawdzić swoją wiedzę na ten temat. 

Inf. i fot. PUP Rzeszów