Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

Posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego

W dniu 22 listopada 2023 r. w sali sesyjnej Rady Powiatu Rzeszowskiego przy ul. Bernardyńskiej 7 w Rzeszowie odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego. Na początku zebrania przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Konwentu ze względu na to, że dotychczasowy Przewodniczący – Józef Jodłowski – były Starosta Powiatu Rzeszowskiego w wyniku ostatnich wyborów parlamentarnych objął stanowisko w Izbie Wyższej Parlamentu Rzeczypospolitej. Korzystając z okazji skierowano do niego podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku reprezentanta Konwentu Powiatów. W wyniku jawnego głosowania na nowego przewodniczącego jednogłośnie wybrano Adama Krzysztonia – Starostę Powiatu Łańcuckiego. 

Z kolei Starosta Rzeszowski – Marek Sitarz został wybrany na stanowisko Przedstawiciela Komitetu Monitorującego z Województwa Podkarpackiego. 

Kolejnym punktem obrad była trudna sytuacja ekonomiczna szpitali powiatowych, a zwłaszcza: niezapłacone nadwykonania oraz brak programów dedykowanych dla izb przyjęć. 

Głos w tej sprawie zabrali m.in.: Robert Bugaj – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału NFZ w Rzeszowie, Jolanta Tomczyk-Fila – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Mariola Zajdel Ostrowska – Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zaproszeni goście zgodnie za przykład wielu  problemów podawali trudności z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry służby medycznej, rosnące koszty utrzymania opieki zdrowotnej w szpitalach województwa podkarpackiego oraz rosnące oczekiwania pacjentów w sprawnym funkcjonowaniu opieki typu SOR oraz izby przyjęć, którym brakuje programów dedykowanych.