Szpital SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie z wyjątkowym wyróżnieniem

Szpital SPZZOZ "Sanatorium" im. Jana Pawła II w Górnie z wyjątkowym wyróżnieniem

W środę 22 listopada 2023 r. w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego plebiscytu medycznego Hipokrates 2023, w którym wyróżnieni zostają najlepsi lekarze oraz jednostki medyczne zgłoszone wcześniej przez pacjentów.

Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronatem finałowej gali został Minister Zdrowia.

W kategorii finałowej Szpital Roku pierwsze miejsce objął Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej “Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie, a nagrodę w tej kategorii odebrał Dyrektor szpitala – Grzegorz Hydzik.

Otrzymane miejsce jest niewątpliwie zasługą zaangażowania i ciężkiej pracy całego personelu szpitala, który jest jedną z jednostek organizacyjnych Powiatu Rzeszowskiego. To wyjątkowa nagroda za trud, wysiłek i codzienną życzliwość, jaką pracownicy kierują w stronę pacjentów.

SP ZZOZ „Sanatorium” im. J.P II w Górnie w Oddziale Szpitalnym oferuje specjalistyczne leczenie gruźlicy i chorób płuc (80 łóżek) Zajmuje się też opieką długoterminową, która bazuje na Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym  (149 łóżek), Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie (6 łóżek) oraz Pielęgniarskiej Domowej Opiece Długoterminowej. Realizuje świadczenia w rodzaju Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej w Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder (30 łóżek) i Hospicjum Domowym, posiada także specjalistkę ambulatoryjną (Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Logopedyczna). Zajmuje się także rehabilitacją leczniczą (gabinet fizjoterapii) oraz diagnostyką medyczną.

W Górnie znajduje się także pierwsze na Podkarpaciu, a czwarty w kraju wyspecjalizowany ośrodek stacjonarny dla chorych na Alzheimera, który jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Polsce. W 2017 roku oddano do użytkowania nowy budynek dla chorych na Alzheimera, a we wrześniu tego roku SPZZOZ „Sanatorium” w Górnie otrzymało środki w kwocie 3,5 miliona złotych pochodzące z rezerwy budżetowej państwa na zakup nowoczesnego tomografu komputerowego.

 

 

Fot. SPZZOZ w Górnie

Hipokrates 2023