Przetargi w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”

Przetargi w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”

W pierwszej połowie grudnia rozstrzygnięte zostaną dwa przetargi na inwestycje w prowadzonym przez Powiat Rzeszowski Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko”. W ten sposób plany związane z pozyskaniem inwestorów do strefy zostaną zrealizowane w całości.

Już dzisiaj w istniejącym od 2014 roku parku działa 36 podmiotów gospodarczych, które zatrudniają około 2,5 tysiąca osób. Trwa budowa kolejnych obiektów. Docelowo w Parku Naukowo-Technologicznym „Rzeszów-Dworzysko” funkcjonować będzie 40 przedsiębiorstw dających pracę co najmniej 4,5 tysiąca osobom.

– Można powiedzieć, że kończymy etap poszukiwania inwestorów. Udało nam się tutaj przyciągnąć firmy z branży lotniczej, e-mobilności, automatyki przemysłowej, budowlanej, handlowej, odzieżowej, kosmetycznej, medycznej, metalowej. Są obecni znani na całym świecie producenci i dystrybutorzy. Wartość dotychczasowych inwestycji to ok. 2,5 miliarda złotych – mówi Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego, od początku zajmujący się tworzeniem strefy.

– Park Naukowo-Technologiczny „Rzeszów-Dworzysko” okazał się ogromnym sukcesem. Zarówno zainteresowanie inwestorów, jak też wymierne efekty ich obecności w strefie w postaci utworzonych miejsc pracy, przerosły wręcz nasze oczekiwania. Dzisiaj ten teren jest gospodarczym sercem regionu – uważa Starosta Rzeszowski Marek Sitarz.

W grudniu odbędzie się również przekazanie przez Powiat Rzeszowski Miastu Rzeszów pozostałej infrastruktury na terenie parku. Będą to drogi, monitoring wizyjny i sieć odgromowa. To kolejne przekazanie części infrastruktury samorządowi miejskiemu. W marcu zeszłego roku władze Rzeszowa przejęły od powiatu m.in. 5 przepompowni ścieków sanitarnych, 14,59 kilometra sieci sanitarnych i wodociągowych, 11, 62 km sieci kanalizacji deszczowej, 7,61 km gazociągów, 2,6 km sieci ciepłowniczej.

– Przekazanie miastu infrastruktury to naturalna kolej rzeczy. Miasto dysponuje odpowiednimi jednostkami do jej eksploatacji. Zmiana właściciela w żadnym stopniu nie wpłynie na funkcjonowanie infrastruktury i nie powoduje żadnych konsekwencji dla jej użytkowników, czyli firm działających na terenie Parku Naukowo-Technologicznego „Rzeszów-Dworzysko” – dodaje Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego.

(s)