Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Rzeszowskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu.

Zarząd Powiatu zgodnie z uchwałą nr 255/2636/23 z dnia 24.11.2023 r. ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania: prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego  poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2024 roku. 

Wykaz organizacji pozarządowych, którym udziela się dotacji celowych na sfinansowanie zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

  • prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną w 2024 roku dostępny jest poniżej: