Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Remont drogi powiatowej Nr 1204R Majdan Królewski – Raniżów – Głogów Małopolski w km od 31+570 do km 33+320

  pomiędzy: POWIATEM RZESZOWSKIM, a EUROVIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1. Wartość zadania: 1 644 873,65 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 986 924,00 zł.

Planowany termin realizacji:  2024 rok. Umowę podpisali:ze strony Zamawiającego:
  • Starosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz
  • Wicestarosta – Pan Tadeusz Pachorek
ze strony Wykonawcy – Pełnomocnicy:
  • Pan Marek Kaczmarczyk
  • Pan Marcin Rachwał

Przy podpisaniu umowy uczestniczył Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Rzeszowie Pan Bogdan Kobiernik.