Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca

Podpisanie umowy na remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie została podpisana umowa na realizację zadania pn. 

Remont drogi powiatowej Nr 1388R Trzciana – Nosówka – Zwięczyca
w km od 2+800 do km 4+900

pomiędzy:

POWIATEM RZESZOWSKIM,

a

Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
ul. Rejtana 6.

Wartość zadania: 1 887 888,38 zł.

Na realizację zadania Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości: 1 132 733,00 zł.

Planowany termin realizacji:  2024 rok.

Umowę podpisali:

ze strony Zamawiającego:

  • Starosta Rzeszowski – Pan Marek Sitarz
  • Wicestarosta – Pan Tadeusz Pachorek

ze strony Wykonawcy:

  • Prezes Zarządu – Pan Dariusz Kosiorowski.

Przy podpisaniu umowy uczestniczył Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Rzeszowie Pan Bogdan Kobiernik.