„Rozświetlamy Polskę”. Dofinansowanie dla gmin Powiatu Rzeszowskiego

„Rozświetlamy Polskę”. Dofinansowanie dla gmin Powiatu Rzeszowskiego

Programu Inwestycji Strategicznych „Rozświetlamy Polskę”. Trafi do niej prawie 12 milionów złotych na modernizację infrastruktury oświetleniowej.

W dziewiątej edycji programu każda gmina i związek międzygminny mogły złożyć jeden wniosek o wsparcie na modernizację infrastruktury oświetleniowej. Jeden wniosek mógł opiewać na maksymalnie 4 mln zł. Wsparcie dotyczyło modernizacji infrastruktury oświetleniowej, której efektem będzie poprawa efektywności energetycznej przez obniżenie energochłonności oświetlenia.

Przyznane dofinansowanie wynosi 80 proc. wartości inwestycji, wymagany wkład własny samorządu to 20 proc. W skali kraju dofinansowano 1214 inwestycji na kwotę prawie 1 miliarda złotych. Wnioski składane przez samorządy analizowała działająca przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów komisja ds. wsparcia Programu. Komisja przygotowała rekomendacje, na podstawie których o przyznaniu dofinansowania premier.

W Powiecie Rzeszowskim dofinansowanie otrzymały gminy: Błażowa (816 240 zł), Boguchwała (3,2 mln. zł.), Chmielnik (325 280 zł.), gmina miejska Dynów (1 170 400 zł.), Głogów Małopolski (608 tys. zł.), Krasne (988 tys. zł.), Lubenia (851 200 zł.), Sokołów Małopolski (2 129 520 zł), Trzebownisko (421 040 zł/) oraz Tyczyn (942 400 zł.).

(s)