Spotkanie Mikołajkowe w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie.

Spotkanie Mikołajkowe w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie.

W poniedziałkowe popołudnie (4 grudnia 2023 r.) Dyrektor PCPR Agnieszka Gabrowska wraz z pracownikami Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Górnie zorganizowali spotkanie mikołajkowe dla podopiecznych placówki, która jest jednostką organizacyjną Powiatu Rzeszowskiego. Spotkanie z Mikołajem odbyło się w Wiejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Górnie, podczas którego Starosta Rzeszowski Marek Sitarz złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia.  

W 2020 roku władze powiatu rzeszowskiego podjęły decyzje o utworzeniu Domu Matki z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach Programu wsparcia dla rodzin „ za życiem” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. Placówka dysponuje 12 miejscami dla osób dorosłych i dzieci, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy lub oddziaływań patologicznych ze strony środowiska i najbliższej rodziny

spotkanie mikołajkowe PCPR