Ogłoszenie w sprawie całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana

Ogłoszenie w sprawie całkowitego zamknięcia dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie przekazuje informację o całkowitym zamknięciu dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej Nr 2150 R w miejscowości Trzciana w okresie od 11.12.2023 r. do 13.12.2023 r.

O zamknięciu powiadamia firma Strabag Sp. z o.o. realizująca zadanie pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2150R Kupno – Bratkowice – Trzciana, polegająca na rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego na potoku Mrowla w km 13+835 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie oraz niezbędną infrastrukturą techniczną”