Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

7 grudnia 2023r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego. Uroczystego wręczenia dyplomów stypendialnych dokonała Pani Małgorzata Rauch Podkarpacki Kurator Oświaty, a 224 uczniów szkół ponadpodstawowych uzyskało Stypendium PRM.

Stypendystką została także Aleksandra Gierula uczennica Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, która w roku szkolnym 2023/2024 jest uczennicą klasy 4THL – 5- letnie technikum w zawodzie technik logistyk z innowacją pedagogiczną: obsługa ruchu turystycznego. W wyniku klasyfikacji rocznej uzyskała średnią ocen 5,66 i zachowanie wzorowe. W roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024stypendystka z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, oraz stypendystka z projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski województwa podkarpackiego: „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2021/2022” współfinansowanego z funduszy Unii Europejskiej

     W uroczystości wzięła udział Pani Halina Cygan, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. Może je otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczennicy i Jej Rodzicom serdecznie gratulujemy!!!