Strzelnica w Powiecie

Strzelnica w Powiecie
Wirtualna Strzelnica w Świlczy jest już otwarta.
18 grudnia 2023 r. nastąpiło uroczyste otwarcie strzelnicy wirtualnej w budynku Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy.
Inwestycja powstała dzięki dotacji, jaką gmina Świlcza pozyskała z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach programu Strzelnica w Powiecie.
 
W otwarciu strzelnicy udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, a powiat rzeszowski reprezentował Tadeusz Pachorek – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego.