Zakończenie rozbudowy ul. Warszawskiej w Rzeszowie

Zakończenie rozbudowy ul. Warszawskiej w Rzeszowie

19 grudnia 2023 r. o godz. 11:00 odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Urząd Miasta Rzeszowa, w której reprezentując Powiat Rzeszowski wziął udział Wicestarosta Rzeszowski – Tadeusz Pachorek oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych – Marek Radion. Konferencja prowadzona przed Prezydenta Miasta Rzeszowa – Konrada Fijołka podsumowała zakończenie inwestycji jaką jest rozbudowa ul. Warszawskiej w Rzeszowie. 

Powyższa inwestycja jest częścią porozumienia zawartego w dniu 24.03.2021 r. pomiędzy Powiatem Rzeszowskim, a Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej nr 9) na obszarze, który z dniem 01 stycznia 2021 roku został włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów. 

Głównym celem wspólnego projektu była poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ.