Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych ze sfery pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego. Z budżetu Powiatu Rzeszowskiego udziela się dotacji celowej na dofinansowanie zadania publicznego zgodnie z załącznikiem do uchwały:

Ponadto ogłasza się uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej – prowadzenia domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy w Powiecie Rzeszowskim:

Oraz uchwałę z dnia 28.12.2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024-2028 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej Powiatu Rzeszowskiego: