Opłatkowe spotkanie podczas LIX Sesji Rady Powiatu

Opłatkowe spotkanie podczas LIX Sesji Rady Powiatu

W dniu 28 grudnia 2023 r., w sali kolumnowej im. Ojców Niepodległości w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, odbyła się uroczysta „opłatkowa” LIX Sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego, w której wzięli udział: Starosta Rzeszowski Marek Sitarz i Tadeusz Pachorek Wicestarosta Rzeszowski, Członkowie Zarządu: Anna Wolska oraz Jan Sieńko, a także Dariusz Tłuczek Skarbnik Powiatu Rzeszowskiego oraz Waldemar Pijar Sekretarz Powiatu Rzeszowskiego. W sesji Rady Powiatu Rzeszowskiego uczestniczyli także dyrektorzy wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu rzeszowskiego. Spotkanie to zaszczycili swoją obecnością: Józef Jodłowski Senator RP, Karol Ożóg Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Byli także przedstawiciele powiatowych służb i straży: st. bryg. Tomasz Baran Komendant Miejski PSP w Rzeszowie, inspektor Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Jaromir Ślączka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Mirosława Wygoda Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. Byli także przedstawiciele samorządów gminnych: Krzysztof Grad Wójt Gminy Chmielnik, Dawid Homa Wójt Gminy Świlcza.

Sesję Rady Powiatu Rzeszowskiego rozpoczęła modlitwa, którą poprowadził Ojciec Joachim Ciupa Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Spotkanie było okazją do złożenia życzeń. Starosta Rzeszowski podziękował zebranym za wsparcie, podsumował dotychczasową współpracę oraz złożył wszystkim noworoczne życzenia dobrego zdrowia i wzajemnego szacunku. Życzenia oraz wyrazy wdzięczności za zaangażowanie i współpracę przekazał także Senator RP Józef Jodłowski (były Starosta Rzeszowski). W imieniu samorządu województwa podkarpackiego życzenia złożyli: Stanisław Kruczek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Karol Ożóg Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Stanisław Kruczek podzielił się także informacją, iż w dniu dzisiejszym na lotnisku w Jasionce wylądował milionowy pasażer i była to osoba z Hermanowej. Życzenia zebranym złożył także Tomasz Wojton – by Jezus, który kolejny raz przychodzi na świat, narodził się także w ludzkich sercach i tam już pozostał.

Po uroczystej części spotkania przystąpiono do dalszego porządku obrad. Podjęto między innymi uchwałę w sprawie przystąpienia Powiatu Rzeszowskiego do projektu partnerskiego pod nazwą „EKO-Karpaty Razem inwestujemy w zieloną przyszłość”, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Projekt obejmuje szereg działań w zakresie stworzenia zielonej infrastruktury dla złagodzenia negatywnych skutków zmian klimatu na terenie Powiatu Rzeszowskiego oraz miasta Spiska Nowa Wieś. Działaniami, prowadzonymi po stronie polskiej, będzie objęty teren przed budynkiem szpitala w Górnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Górnie. Projekt zakłada m.in. zagospodarowanie terenów zielonych wraz z systemem retencji, zakup wyposażenia służącego utrzymaniu terenów zielonych, przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej, organizację konferencji podsumowującej projekt.

Radni Powiatu Rzeszowskiego zainicjowali podczas sesji zbiórkę na rodzinę pogorzelców z Niechobrza. Obrady sesji zakończono przyjęciem uchwał w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2023 i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.