Chcesz prowadzić działalność gospodarczą? Zapisz się na szkolenie

Chcesz prowadzić działalność gospodarczą? Zapisz się na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczyna od 29 stycznia nabór chętnych na szkolenie na szkolenie dla osób planujących w najbliższym czasie rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Szkolenia są skierowane do osób bezrobotnych zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie, z Indywidualnym Planem Działania uwzględniającym taką formę wsparcia. 

Zainteresowani uczestnictwem w szkoleniach powinni zgłaszać się osobiście do Centrum Aktywizacji Zawodowej przy al. Batalionów Chłopskich 7 w Rzeszowie oraz Gminnych Centr Pracy w Sokołowie Małopolskim i Dynowie. 

Szkolenia prowadzone będą od lutego do grudnia 2024 roku. Kurs ma obejmować 24 godziny zajęć poświęconych różnym aspektom prowadzenia działalności gospodarczej. 

Szkolenia przewidziano na dwieście osób. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Osoby bezrobotne mogą ubiegać w Powiatowym Urzędzie Pracy dofinansowanie kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie ok. 43 tysięcy złotych. 

s