Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Polskie tradycje wielkanocne” to temat przewodni czwartej edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser–Dudy.

 – Ten Konkurs ukazuje, jak wiele Kół działa w całej Polsce oraz jak wspaniałe mają dokonania. To także sposobność, aby lepiej się poznać, nawiązać współpracę lub wymienić doświadczenia – zachęca do udziału Pierwsza Dama Agata Kornhauser–Duda.

 Udział w konkursie mogą brać Koła Gospodyń Wiejskich, wpisanych do Krajowego Rejestru KGW. Jego celem jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół oraz prezentacja i promocja ich aktywności w zakresie działań prospołecznych oraz kultywowania i przekazywania następnym pokoleniom tradycji regionalnych.

Nabór do konkursu zakończy się 31 marca br. Konkurs rozstrzygany będzie dwuetapowo. Najpierw etap wojewódzki przeprowadzony on-line, później ogólnopolski. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w Warszawie.

Dla Laureatów Konkursu przewidziane są nagrody pieniężne w następującej wysokości:

  1. miejsce – 10.000,00 zł brutto;

  2. miejsce – 6.000,00 zł brutto;

  3. miejsce – 4.000,00 zł brutto.

Koło Gospodyń Wiejskich, które zajmie w Konkursie 1. miejsce otrzyma ponadto okolicznościową statuetkę oraz list gratulacyjny Małżonki Prezydenta RP. Pierwsza Dama złoży również wizytę w siedzibie zwycięskiego Koła. Dodatkowo każdy członek Koła uczestniczący w Konkursie otrzyma okolicznościowe korale (kobiety) lub szpile (mężczyźni).

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie: Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP \ Małżonka Prezydenta \ Inicjatywy \ Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP \ Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

(s)

Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich