V Turniej Wiedzy "Matematycznie kreatywni"

V Turniej Wiedzy "Matematycznie kreatywni"

Podlegające Powiatowi Rzeszowskiemu Liceum Ogólnokształcące imienia Komisji Edukacji Narodowej po raz piąty organizuje turniej „Matematycznie kreatywni” kierowany do szkół podstawowych.

Patronem jest Starosta Rzeszowski. 

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja wiedzy i umiejętności z matematyki wśród uczniów szkół podstawowych, motywowanie uzdolnionych uczniów, monitoring matematycznych uzdolnień uczniów. 

Turniej wzorowany jest na popularnym teleturnieju telewizyjnym „1 z 10”. Uczniowie otrzymają krótkie pytania z zakresu matematyki i mają udzielić w wyznaczonym czasie poprawnej odpowiedzi. 

Każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 uczniów, wyłanianych według własnych, przyjętych kryteriów.

Zgłoszenia są przyjmowane do 6.03.2024r. mailowo na adres lodyn9@poczta.onet.pl lub faxem (16) 652 10 77. 

Wzór zgłoszenia oraz zgoda ucznia na uczestnictwo w konkursie znajdują się na stronie: https://lodynow.edupage.org 

Turniej zaplanowany został na 12 marca w LO w Dynowie. 

(s)