W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu

Działająca w Powiecie Rzeszowskim Komisja Bezpieczeństwa i Porządku podsumowała swoją działalność w 2023 roku. Jej celem jest działalność na rzecz lokalnej społeczności i realizacja zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad służbami odpowiedzialnymi za porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. 

 

- Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa to jeden z naszych najważniejszych priorytetów. W dużej mierze, oprócz stałej współpracy z odpowiednimi jednostkami, celem działalności komisji jest prewencja i podniesienie świadomości społecznej dotyczącej istniejących zagrożeń. Temu służy realizowany przez nas Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu rzeszowskiego uchwalony przez radnych w 2022 roku

W ubiegłym roku na terenie powiatu zorganizowano szereg akcji uświadamiających i prewencyjnych, skierowanych zarówno do dzieci jak i dorosłych. Były to m. in. kampanie „Moje bezpieczne wakacje” obejmujące zasięgiem uczniów młodszych klas szkół podstawowych, „Policja… nie tylko dzieciom”, „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny przedszkolak – to JA!” „Bezpieczny senior” oraz „Czad – cichy zabójca”. W ramach tych akcji odbyły się liczne spotkania z przedstawicielami policji i straży pożarnej, gdzie zwracano uwagę na zagrożenia, rozkolportowano tysiące broszur informacyjnych, odbyły się olimpiady i konkursy.

(s)