Noworoczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Noworoczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

W dniu 31 stycznia 2024r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się pierwsze tegoroczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, w którym wzięła udział Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego i przedstawiciel Związku Powiatów Polskich w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych, a także spraw znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Polska.

Na posiedzeniu komisji minister Marcin Kierwiński – szef MSWiA wręczył powołania nowym członkom Komisji Wspólnej ze strony rządowej, niektórzy będą pełnić jednocześnie funkcję współprzewodniczących zespołów problemowych. Obradom komisji współprzewodniczyli również Prezydent Lublina – Krzysztof Żuk oraz sekretarz stanu w MSWiA – Tomasz Szymański.

Podczas posiedzenia komisja procedowała zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem posiedzenia, głosując nad projektami rozporządzeń ministra infrastruktury i ministra edukacji dotyczących m. in.: warstwy elektronicznej dowodu osobistego, zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół i przedszkoli czy zmiany w podziale subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.