82. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

82. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową

W dniu 14.02.2024 r. o godz. 11:00 z Kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja rozpoczęły się uroczystości związane z obchodami 82. rocznicy powstania Armii Krajowej. 

Następnie w przemarszu udano się pod Pomnik Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej Podokręgu „Rzeszów”, gdzie odegrano hymn państwowy, wygłoszono okolicznościowe przemówienia, odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową. 

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu.

Powiat Rzeszowski reprezentowali: Starosta Rzeszowski Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski  Tadeusz Pachorek oraz Zbigniew Sycz Radny Powiatu Rzeszowskiego.

Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku rozkazem gen. Władysława Sikorskiego. Przemianowana została z istniejącego od 1939 roku Związku Walki Zbrojnej, a jej komendantem został gen. Stefan Rowecki „Grot”.