Pamięci księdza Michała Pilipca

Pamięci księdza Michała Pilipca

W Błażowej Dolnej odsłonięty został w czwartek 15 lutego mural upamiętniający księdza Michała Pilipca, kapelana Armii Krajowej zamordowanego przez komunistyczną milicję.

Ks. Michał Pilipiec urodził się 28 listopada 1912 roku w Tarnawce. W 1931 r. wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu, w 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po wybuchu II wojny światowej aktywnie działał na rzecz wysiedlonych z terenów wcielonych do III rzeszy. Od 1940 r. pod pseudonimem „Ski” działał w konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, później Armii Krajowej, organizował tajne komplety w konspiracyjnej Szkole Podchorążych, w 1944 r. w randze kapitana uczestniczył w akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie.

3 grudnia 1944 r. rano ks. Pilipiec odprawiał w kościele parafialnym w Błażowej roraty. Pod jego nieobecność w pokojach na plebanii przeprowadzono rewizję, podrzucając materiały konspiracyjne oraz broń. Pod tym pretekstem został aresztowany przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Księdza umieszczono w specjalnym areszcie utworzonym w prywatnej willi przy ul. Kraszewskiego 4, a następnie na zamku w Rzeszowie. Po brutalnym śledztwie, 8 grudnia 1944 r. wywieziony został z czterema innymi aresztantami do lasów głogowskich i tam rozstrzelany. Ciała miejscowa ludność pochowała w bezimiennej mogile.

W marcu 1977 roku udało się doprowadzić do ekshumacji i identyfikacji pomordowanych. 6 lipca 1977 r. ks. Michał Pilipiec został uroczyście pochowany w kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym w Błażowej. 

(s)