43. Rocznica Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

43. Rocznica Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich

W dniu 18.02.2024 r. o godz. 11:00 w Kościele Farnym w Rzeszowie rozpoczęły się uroczystości związane z 43. Rocznicą Porozumień Rzeszowsko – Ustrzyckich.

Mszę świętą w intencji Ojczyzny oraz polskich rolników koncelebrowali Duszpasterz Rolników Diecezji Rzeszowskiej ks. Jerzy Uchman i Proboszcz Parafii prałat Jan Szczupak.

Bezpośrednio po mszy nastąpiło złożenie wiązanek i kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Rynku i tablicą upamiętniającą miejsce strajku w dawnym Domu Kolejarza.

W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz województwa, samorządowcy, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych oraz mieszkańcy regionu.

Powiat Rzeszowski reprezentowali: Starosta Rzeszowski Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski  Tadeusz Pachorek oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Wojton.

Porozumienia Rzeszowsko-Ustrzyckie uznawane przez historyków jako ostatnie z podpisanych porozumień, jakie komunistyczne władze podpisały z niezależnymi przedstawicielami społeczeństwa polskiego. Stały się symbolem walki rolników o swoje prawa w okresie komunizmu. Były ważnym etapem w procesie powstawania „Solidarności” Rolników Indywidualnych. Rolnicy wywalczyli m.in. gwarancje nienaruszalności chłopskiej własności wraz z prawem do dziedziczenia, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z rolnictwem państwowym i spółdzielczym, zniesienie ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi.