Spotkanie Projektowe w ramach projektu "Central Mountains"

Spotkanie Projektowe w ramach projektu "Central Mountains"
W dniu 20.02.2024 r. w sali Hotelu Prezydenckiego w Rzeszowie odbyło się spotkanie projektowe “Central Mountains” podczas, którego poruszono takie kwestie wyzwań jakie stoją przed Karpatami oraz propozycje transgranicznych i transnarodowych rozwiązań. Projekt powstał we współpracy z Powiatem Rzeszowskim – Partnerem Wiodącym Projektu, który reprezentowali: Marek Sitarz – Starosta Rzeszowski, Lucyna Sokołowska – Członek Zarządu Powiatu Rzeszowskiego, Przemysław Grzebyk oraz Ewa Śliwa z Biura Projektów Starostwa Powiatowego w Rzeszowie. Spotkanie prowadził Dawid Lasek – Prezes Euroregionu Karpackiego Polska. Projekt „Central Mountains” podejmuje wyzwanie osiągnięcia długotrwałej, zrównoważonej współpracy ponad granicami na obszarach górskich poprzez ulepszone struktury zarządzania i procesy, które mają kluczowe znaczenie dla wzmocnienia rozwoju regionalnego i spójności ponad granicami.

Główne produkty projektu:

1) wspólna, pionierska strategia dla obszarów górskich Alp-Karpat, a następnie plany działania dla wybranych terytoriów,

2) odnowione i operacyjne struktury: Karpacka Platforma Zrównoważonej Turystyki,

nowa struktura alpejskiego EUWT oraz Karpacka Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego,

3) zaprojektowanie i pilotowanie Transgranicznych Obszarów Funkcjonalnych jako nowego instrumentu zarządzania dla długoterminowej współpracy transgranicznej,

4) wspólne rozwiązania do zastosowania na obszarach górskich w Europie Środkowej i poza nią.

Bezpośrednimi beneficjentami tych produktów są społeczności lokalne, młodzież, władze lokalne, aktywne organizacje pozarządowe, małe przedsiębiorstwa, lokalne grupy działania ponad granicami i inni interesariusze, którzy skorzystaliby z instrumentów zarządzania w celu wzmocnienia współpracy ponad granicami.